Zabezpečovacie systémy

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Ich úlohou je zabezpečiť ochranu objektu pred nevítanými návštevníkmi. Prípadné narušenie objektu signalizuje akusticky a opticky priamo na mieste za účelom upozorniť na narušiteľa a odradiť ho a/alebo odosiela informáciu o narušení vzdialene správcovi objektu alebo strážnej službe.
Riadiacou jednotkou systému je zabezpečovacia ústredňa, ktorá sníma a vyhodnocuje informácie od senzorov rozmiestnených po objekte a na podnety reaguje spustením signalizačných a komunikačných zariadení.
Ústredňa tiež na základe definovaných uživateľov alebo užívateľských skupín povoľuje čiastočné alebo úplne vypnutie zo stráženia, keď sú v objekte povolané osoby, ovláda zóny prístupu a zaznamenáva udalosti. Proti výpadku el. napájania je chránená záložnou batériou, ktorú po obnovení napájania dobíja.
Detektory reagujú na pohyb, otvorenie dvier a okien, otrasy, zvuk rozbitia skla a podobné príznaky narušenia. K ústredni môžu byť pripojené priamo káblom alebo bezdrôtovo. K EZS systémom patria doplnky a prílušenstvo, ktoré umožňujú ľahkú a pohodlnú montáž.

Dohodnite si obhliadku inštalácie s našim technikom a následne vám vyhotovíme návrh aj s cenovou kalkuláciou.

Naši technici majú dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním objektov a sú pravidelne školený.