Služby

Základným cieľom spoločnosti O.K. Servis s.r.o. je vysoká kvalita dodávaných technológií a profesionálny prístup pri poskytovaní služieb. V rámci našich činností ponúkame konečným zákazníkom, dodávateľským a projekčným spoločnostiam praktické konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti dodávok, inštalácií a servisu záložných zdrojov UPS, motorgenerátorov a špeciálnej elektrotechniky.

Všetky zariadenia dodávame a inštalujeme aj v prípade komplikovaných transportných trás. V rámci nášho portfólia služieb poskytujeme kompletný balík činností obsahujúci odborné inštalácie zariadení, oživenie dodávaného celku, zaškolenie obsluhy a vstupnú revíziu dodávaných zariadení. V prípade záujmu na strane zákazníka zabezpečujeme aj súvisiace elektroinštalačné práce.

sluzby

Špecializujeme sa na:

 • PREDAJ, SERVIS A INŠTALÁCIE ZÁLOŽNÝCH ZDROJOV UPS, JEDNOSMERNÝCH ZDROJOV, STRIEDAČOV, STABILIZÁTOROV NAPÄTIA
 • PREDAJ, SERVIS A INŠTALÁCIE MOTORGENERÁTOROV, SVETELNÝCH VEŽÍ A HYBRIDNÝCH ZÁLOŽNÝCH SYSTÉMOV
 • PREDAJ A INŠTALÁCIE STANIČNÝCH, TRAKČNÝCH, LITHIOVÝCH A NiCd AKUMULÁTOROV
 • PREVENTÍVNE PROFYLAKTICKÉ PREHLIADKY A MERANIE KAPACITY BATÉRIÍ, ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY
 • VZDIALENÉ MONITOROVANIE ZARIADENÍ - DOHĽADOVÉ CENTRUM
 • ATYPICKÉ RIEŠENIA V OBLASTI NAPÁJANIA A ZÁLOHOVANIA ELEKTRICKEJ ENERGIE
 • PORADENSKÉ A KONZULTAČNÉ ČINNOSTI, PODPORA PRE PROJEKTANTOV ELEKTRO
 • KOMPLETNÉ DODÁVKY SLUŽIEB NA KĽÚČ
 • PRENÁJOM ZDROJOV UPS
 • INŠTALÁCIE A SERVIS ZABEZPEČOVACÍCH A KAMEROVÝCH SYSTÉMOV         

Veľmi nás teší a sme hrdí na to, že našim zákazníkom poskytujeme nepretržitý záručný a pozáručný servis 24 hodín denne, 365 dní v roku. Štandardná doba servisného zásahu predstavuje 24 hodín. Po vzájomnej dohode so zákazníkom ju však možno skrátiť aj na 12 hodín, 6 hodín alebo na 2 hodiny. Za účelom efektívnej realizácie rýchlych servisných zásahov disponujeme širokým sortimentom skladových zásob náhradných dielov pre dodávané zariadenia.

Našim zákazníkom ponúkame:

 • KOMPLETNÝ PREDPREDAJNÝ SERVIS, REALIZÁCIU ANALÝZY POTRIEB ZÁKAZNÍKA, BEZPLATNÉ ODBORNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO
 • VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
 • DODÁVKU A MONTÁŽ KOMPLEXNÉHO ENERGOSYSTÉMU PRE NEOBMEDZENE DLHÉ ZÁLOHOVANIE
 • VÝCHODISKOVÚ REVÍZIU K NAŠIM DODÁVKAM
 • UŽIVATEĽSKÉ PRÍRUČKY V SLOVENSKOM JAZYKU
 • BEZPLATNÉ ZAŠKOLENIE UŽÍVATEĽOV
 • ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS
 • VYKONÁVANIE PROFYLAKTICKYCH PREHLIADOK POČAS CELEJ DOBY ŽIVNOTNOSTI ZARIADENIA (V PRÍPADE ZÁUJMU NA STRANE ZÁKAZNÍKA A PO VZÁJOMNEJ DOHODE)