Energetika

Pre oblasť napájania energetických celkov ako sú elektrárne, teplárne či pre zálohovanie rôznych priemyselných aplikácií sa používajú najčastejšie batérie a články typu OPzS, OPzV a taktiež ventilom riadené akumulátory so životnosťou 10 a viac rokov.
Batérie fgFORTE OPzS sú klasické staničné akumulátory majúce určité výhody, ktoré sú pre niektoré priemyselné aplikácie veľmi zaujímavé. Jedná sa predovšetkým o dlhú projektovanú životnosť až 22 rokov, možnosť doplňovať elektrolyt, jednoduchú diagnostiku vzhľadom k prístupu do článku, veľmi vysokú spoľahlivosť s minimálnou poruchovosťou.

Batérie fgFORTE OPzV sú  gélové akumulátory a majú významné predpoklady pre použitie v najnáročnejších aplikáciách. Jedná sa predovšetkým o dlhú projektovanú životnosť - 20 rokov, batérie sú bezúdržbové a majú veľmi vysokú spoľahlivosť s minimálnou poruchovosťou.
Ventilom riadené akumulátory fgFORTE sú kompletne uzavreté, zabezpečené proti presakovaniu a osvedčená AGM technológia umožňuje efektívnu rekombináciu plynov (až 99%). Pri konštrukcii batérie je použitá najmodernejšia technológia s projektovanou životnosťou až 20 let. Výhodou je bezpečnostný ventil zabraňujúci prienikom plameňa a prípadné explózie batérie.

Kľúčové  produktové rady fgFORTE: